Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

C L E A N I.C O Zaopatrzenie medyczne kosmetyczne i fryzjerskie

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy C L E A N I.C O Zaopatrzenie medyczne kosmetyczne i fryzjerskie, działający pod adresem internetowym https://cleani.co [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: CLEANI.CO. z siedzibą w Poznań, os. Orła Białego 113 , NIP: 7821229641, tel 721 113 113, adres email: cleanico@cleani.co.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,

b) przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,

c) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu (np. szybkie płatności PayU)

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy (dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Polski). W przypadku realizacji wysyłki poza granice kraju wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z odbiorcą sposobu nadania, rodzaju spedycji oraz ceny jak i waluty rozliczenia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

4. Obszar jaki Sklep obsługuje wysyłkowo to obszar kraju Rzeczypospolitej Polskiej (PL). Dlatego wszystkie dostawy wysyłkowe, z których kupujący może skorzystać odkreślone są jako KRAJOWE

5. Sklep może zrealizować wysyłkę do innego kraju na terenie Unii Europejskiej ale pod warunkiem wcześniejszej zgody SKLEPU, uzgodnienia przewoźnika (dostawcy), terminu dostawy oraz kosztu.

6. Sklep nie realizuje wysyłki poza teren Unii Europejskiej

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument na podstawie wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być przekazane w formie elektronicznej, bez podpisu konsumenta, na dowolnym wzorze odstąpienia od umowy zawartej na odległość, byle zawierała wszystkie dane identyfikujące Konsumenta, Sprzedawcę oraz transakcję zakupu. (szczegóły procedury opisane są w zakładce Reklamacje i zwroty

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów używania czy eksploatacji. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

h) Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Mając na uwadze interes potencjalnego nowego nabywcy w odniesieniu do istotnych aspektów wymienionych w ustawie czyli „ochrony zdrowia” czy „względów higienicznych” nie podlegają zwrotowi towary, których stan wskazuje na niemożność ponownego "bezpiecznego" użycia towaru przez nowego nabywcę, jeśli towar został sprzedany po raz drugi.

   

§7 

Ochrona prywatności (danych osobowych)

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Sklep dane osobowe przekazuje wyłącznie w przypadku zlecenia przez kupującego:

  • dostawy zamówionego towaru przesyłką kurierską - dane są przekazane firmie kurierskiej celem złożenia zlecenia dostawy zgodnie z danymi wskazanymi w zamówieniu
  • dostawy zamówionego towaru przesyłką pocztową - dane są przekazane Poczie Polskiej / InPost celem złożenia zlecenia dostawy zgodnie z danymi wskazanymi w zamówieniu
  • przelewu / zwrotu należności - niezbędne dane są udostępniane bankom lub operatorom płatności elektronicznych (PayU) bez których nie byłaby możliwa obsługa płatności.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

4. "cookies" - Oprogramowanie Click Shop zapisuje informacje w plikach cookies w obszarach:

informacje na temat sesji,

ostatnio oglądane produkty

oddanie głosu w ankiecie

 

§8

Kodeks dobrych praktyk

 

W przypadku jakiegokolwiek uchybienia po którejkolwiek ze stron transakcji dokonywanych za pośrednictwem platformy C L E A N I.C O Zaopatrzenie medyczne kosmetyczne i fryzjerskie Sklep deklaruje gotowość szybkiego znalezienia polubownego rozwiązania "przypadku" podlegającego niestandardowemu podejściu. Zapraszamy do niezwłocznego kontaktu telefonicznego pod numerami wskazanymi w zakładce KONTAKT celem nawiązania bezpośredniego kontaktu i przekazania swoich uwag, spostrzeżeń czy w innych "przypadkach" związanych z transakcją, dostawą, czy jakością obsługi lub  terminem dostawy.

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl