Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 721 113 113.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie według szablonu, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: cleanico@cleani.co lub telefonicznie: 721 113 113. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

postanowienie regulaminu w tej części uwzględnia prawa Konsumenta zawarte w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) 

Zgodnie z obowiązującymi od 25 grudnia 2014 roku (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, poza siedzibą sprzedawcy. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z Art. 38 ustawy o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Mając na uwadze interes potencjalnego nowego nabywcy w odniesieniu do istotnych aspektów wymienionych w ustawie „ochrony zdrowia” czy „względów higienicznych” nie podlegają zwrotowi towary, których stan wskazuje na niemożność ponownego "bezpiecznego" użycia towaru przez nowego nabywcę, jeśli towar został sprzedany po raz drugi.

Konsument chcąc skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa - może w dowolny sposób poinformować o decyzji skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy.

Taką informację Konsument może przekazać:

 • drogą telefoniczną - dzwoniąc pod nr 721 113 113
 • drogą mailową - oświadczenie np. wzór poniżej na 721 113 113
 • drogą listowną - na adres do korespondencji : CLEANI.CO Sklep Internetowy, os. Orła Białego 113/13, 61-251 Poznań

Oświadczenie winno zawierać następujące dane:

ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-odstapienie-od-umowy-sprzedazy-zawartej-ze-sklepem-internetowym

------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zakupu - nr zamówienia  ............ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi

 • ……………………………………………..............................................................................
 • ……………………………………………..............................................................................
 • ……………………………………………..............................................................................

  

..............................

   podpis konsumenta

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według zaproponowanego wzoru lub innej formie spełniającej wymogi ustawowe, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

W przypadku chęci zwrotu bez podania przyczyny lub konieczności złożenia reklamacji w przypadku uszkodzenia podczas transportu - liczymy na kontakt telefoniczny pod nr 721 113 113, w którym w zależności od konkretnego przypadku postaramy się zaradzić, poradzić i ustalić plan rozwiązania "przypadku". 

przejdź do zakładkKONTAKT

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl